Sortlista uppdateras strax innan försäljningsstart i plantskolan i april/maj 2021.