En småskalig plantskola med ett spännande utbud av tomatplantor.

 

Tomatplantor börjar säljas v. 19.